Holanda
#

Esta lista contiene empresas de servicios de habla neerlandesa especializadas en el mercado español. Si su empresa cumple este perfil, puede solicitar su inclusión a través del botón ´añadir empresa` en la parte inferior izquierda de esta página. La Embajada no asume responsabilidad alguna por posibles perjuicios. Este sitio web incluye enlaces de interés, pero no es responsable de su contenido.

Utilice los filtros para obtener el listado de empresas que Vd. desee.

Caminosverdes bv

Het initiatief komt voort uit het gegeven dat zowel Nederland als Spanje problemen kent op de arbeidsmarkt. Nederland kent een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, daar tegenover staat een toenemende vraag naar hoogwaardig personeel. Dit geldt voor een aantal belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg, de ICT sector maar ook in de machine en werktuigbouw terwijl er ook in andere segmenten sprake is van toenemende krapte, dit zorgt voor spanningen op de arbeidsmarkt. Onderzoeken wijzen uit dat deze korten het komende decennium slechts toe zullen nemen. ons Doel is (een deel van) de Nederlandse tekorten op te vullen met gekwalificeerde en Spaanse kandidaten.

Contacto

Bosboomstraat 4
6813KC, Arnhem

T: 0639836883
E: 
W: www.caminosverdes.ml

#

Espere un momento, por favor